Tagged By armagedon savaşı nedir

TANRIYI KIYAMETE ZORLAMAK VE ARMAGEDON SAVAŞI NEDİR

, , No Comment

Hıristiyan Fundamentalizmi, devrim sonrası hareketlerden, binyılcılığa, evrim ve kürtaj karşıtlığına dayanır (Kılıç, 2008: 65-86). G. Hallsell, Hıristiyan fundamentalizmi için çok önemli bir yeri olan Evangelistleri şu şekilde tanımlamaktadır; “Amerika’da yeni bir dini mezhep var. “Çılgınlar”…

Read Post →